гр. София, ул. Яков Крайков 1
Тел: +359 897 092 945

гр. София, кв. Бояна, ул. Кумата 8
Тел: +359 897 092 944

bg en 

Неинвазивен пренатален тест за генетични аномалии VISION

27/03/2020

Пренаталният тест “Vision” представлява скринингов ДНК тест от ново поколение, който идентифицира наличието на генетични аномалии на плода в най-ранен етап и с нулев риск от усложнения за Вас и бебето. Тестът може да бъде проведен най-рано през десетата седмица от бременността. С помощта на теста „Vision” специалистите от МЦ „Св. Димитър“ измерват циркулиращата в кръвта на жената по време на нейната бременност ДНК на плода, за да идентифицират заболявания като Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау на много ранен етап от Вашата бременност. Чрез този тест лекарите от клиниката имат възможността да уловят бройните хромозомни аномалии, т.нар тризомии, на 21-та, 18-та и 13-та хромозомна двойка. Тези състояния са предпоставка за Синдром на Даун – тризомия 21, Синдром на Едуардс – тризомия 18, и Синдром на Патау – тризомия 13. С теста “Vision” лекарите от клиниката имат възможността да регистрират евентуални бройни хромозомни дефекти, свързани с X и Y хромозомите, и по-лесно да установят наличието на някои от най-честите дефекти, свързани с половите хромозоми, като Синдром на Търнър (монозомия Х), Синдром на Клайнфелтер (XXY), Синдром на Якобс (XYY). Специалистите от МЦ „Св. Димитър“ са убедени, че освен скрининговите му характеристики, “Vision” може да определи и пола на бебето на изключително ранен етап от бременността. С него те могат да уловят и микроделеции – аномалии, при които е налична загубата на генетичен материал от хромозомата. С помощта на този тест лекарите правят генетично изследване, препоръчвано от големите световни здравни институции, но само при ясни индикации за риск от такива. Тестът “Vision” се извършва чрез скрининг за генетични аномалии с помощта само на обикновен кръвен тест. Специалистите от клиниката изпращат вашата проба в лабораторията си за анализ, а резултатите биват получени от проследяващия бременността ви специалист в рамките на 3-5 работни дни от получаването на пробата в лабораторията. Вашият медицински специалист от МЦ „Св. Димитър“ ще бъде отговорното лице, което ще ви обясни подробно резултатите от теста и ще обсъди с Вас при необходимост следващите стъпки. С максимална прецизност и точност тетсът “Vision” идентифицира генетичните аномалии с нулев риск от усложнения за Вас или плода. Той е предназначен за бременни жени, при които, ако по мнение на текущия Ви лекар, има висок риск от фетална анеуплоидия. По мнение на акушер-гинеколозите в МЦ „Св. Димитър“ тестът “Vision” е подходящ за бременни, които: са на възраст над 35 години в момента на раждането; имат абнормни позитивни резултати от серумния тест; чийто ултразвук е регистрирал проблеми в растежа и развитието на плода; имат фамилна анамнеза за хромозомни анеуплоидии; желаят да получат по-подробна генетична информация за своето бебе. Причините, поради които специалистите от МЦ „Св. Димитър“ препоръчват теста “Vision”, са, че той не носи риск от допълнителни усложнения на бременността или евентуална загуба на плода, дава възможност за диагностициране в много ранен етап от бременността, а при положителен резултат покрива разходите по диагностичната инвазивна процедура амниоцентеза. Лекарите от клиниката уверяват, че сред предимствата на “Vision” са: Минимална вероятност за грешни резултати – 0.1 %; Пробите се обработват в Лондон – Европейският клон на едни от най-реномираните лаборатории за пренатална диагностика в световен мащаб; “Vision” използва повече от 19 000 000 секвенции на проба – много повече от други неинвазивни пренатални тестове; осигурява по-голяма точност при ниските фетални фракции; използва технологията – масово паралелно секвениране – най-изчерпателният метод и мощен инструмент за анализ на генома. Стандартът и качеството на Vision са доказани във времето, като успешно покрива стандартите на Европейския съюз за качество на използвания метод на анализ. По този начин тестът доказва своята ефективност и е в пълно съответствие с Директивата за инвитро диагностика на ЕС.