гр. София, ул. Яков Крайков 1
Тел: +359 897 092 945

гр. София, кв. Бояна, ул. Кумата 8
Тел: +359 897 092 944

bg en 

Диетология

Диетология в Медицински център Св. Димитър е застъпена като част от общото здраве на организма и, в частност, този на бъдещите майки.

Диетологията е комплексна наука и изследва особеностите на организма като цяло. Именно затова специалистите тук подхождат с индивидуално отношение към всеки пациент и неговия специфичен начин на живот.