гр. София, ул. Яков Крайков 1
Тел: +359 897 092 945

гр. София, кв. Бояна, ул. Кумата 8
Тел: +359 897 092 944

bg en 

Апаратура

Какво е 4D (четириизмерно) ултразвуково изследване?

4D ехографското изследване позволява генерирането на триизмерен ехографски образ в реално време. В случая под “четвърто измерение” се има предвид времето. По този начин, особено в по-напредналите гестационни срокове, е възможно да бъдат изследвани и наблюдавани мимиките и жестовете на плода. 4D ехографията дава възможност, след приключване на прегледа, да се избере определен момент, който да бъде допълнително изследван и анализиран в трите равнини – “x”, “y” и “z”. В някои случаи това може да бъде особено важно от медицинска гледна точка.

4D ехографът дава възможност за:

 •     ранна диагностика на плода и откриване на вродени малформации
 •     доплерови измервания
 •     записи на триизмерен образ на движението на плода, в реално време
 •     записи на CD и снимки
 •     4D ехографът обработва 10 пъти повече информация от конвенционалните ултразвукови системи.

Защо е необходимо ултразвуковото изследване?

Навлизането на ултразвуковите технологии в областта на акушерството и гинекологията – доплерово изследване, 3D и 4D ехография

С помощта на 4D ехографа, Вашият гинеколог извършва изследване, което Ви дава възможност да видите в детайли всичко, което се случва с Вашето бебче в корема на майката – от смученето на палеца до ритането с крачета. Това изследване е полезно и за акушер-гинеколога, който го използва, за да установи дали бебето се развива нормално.

Чрез ултразвуковото изследване в много ранна фаза могат да се открият много аномалии на плода, които са фатални за по-нататъшното му развитие. Понякога, от морална гледна точка, бременността може да се прекъсне ако аномалиите са несъвместими с живота на плода. Това може да се направи дори и ако подобни аномалии се открият в по-късен етап от бременността, защото има някои дефекти, които се развиват по-късно – скелетни аномалии, бъбречни аномалии, херния на диафрагмата и други.
   
4D ехографското изследване се прави в различни фази на бременността и, в зависимост от това, установява:

 •     пулса на бебето;
 •     размерите на бебето;
 •     термина на раждане;
 •     растежа на бебето в различните седмици от бременността;
 •     извънматочна бременност;
 •     риск от синдром на Даун (по време на 11-14 седмица) – за да се установи се измерва течността в тила на бебето;
 •     причина за кървене (ако има такова);
 •     правилното развитие на органите на бебето (фетална морфология);
 •     състоянието на плацентата;
 •     количеството амниотична течност;
 •     диагностициране на спина бифида (непълно изграждане на гръбнака);
 •     помощно изследване към други диагностични тестове като доплер и амниоцентеза;

Какво е 3D (триизмерно) ултразвуково изследване?

Съвременните ехографски апарати успяват да генерират получената информация в триизмерен образ на плода, чрез сложен процес на компютърна обработка. При 3D ехографията освен за двете стандартни равнини – “х” и “у” се получава информация и за третата равнина – “z”.

Предимството на този вид ехография е, че резултатите могат да бъдат анализирани от лекуващия акушер-гинеколог дори след приключване на прегледа.

Основната разлика между 2D и 3D ехографията е следната:

При 3D ехографията освен триизмерна повърхностна снимка на плода се запазва и голямо количество информация в дълбочина (обемна информация). Чрез специализирания софтуер на ехографския апарат, тази обемна информация може да бъде допълнително анализирана и обработвана, включително и след края на ултразвуковия преглед.

Двуизмерното (2D) ехографско изследване е стандартното ултразвуково изследване.

Това е най-честата и най-дълго прилаганата форма на изследване в практиката.

При 2D ехографията се получават виртуални срезове на плода, които се отразяват обратно на екрана по двете основни равнини – “х” и “у”. Ултразвуковото изследване се използва за проследяване на бременността и навременна диагностика на много аномалии на плода.

Добрият образ зависи от разположението на плода и околоплодната течност.