гр. София, ул. Яков Крайков 1
Тел: +359 897 092 945

гр. София, кв. Бояна, ул. Кумата 8
Тел: +359 897 092 944

bg en 

Ранен скрининг – от 9-та гестационна седмица

01/04/2020

Една от дейностите, които извършва Медицински център “Свети Димитър” в областта на акушерството и гинекологията е диагностичната дейност и в частност диагностиката и  проследяването на плода при бременните жени. Едно от препоръчваните изследвания е ранен скрининг за Синдромите на Даун, Патау и Едуардс. Колкото и рядко срещани да са, тези аномалии в развитието на ембриона са опасни геномни мутации, които водят до умствена изостаналост и редица здравословни проблеми. АГ специалистите в МЦ Свети Димитър препоръчват ранен скрининг PrenaTest© (от 9-та гестационна седмица), защото това е ДНК тест с висока степен на точност на резултатите. Ето още малко информация по темата. Какво представляват тризомиите и какви са причините за тяхното развитие? Генетичният материал във всички клетки е организиран в хромозоми. Две от тях (половите хромозоми Х и У) определят пола, а останалите (хромозоми от 1 до 22) се наричат „автозоми“. На първия етап, преди всяко делене на клетката, хромозомите се удвояват, а след това се разпределят по равно между двете дъщерни клетки. В процеса на това разпределяне е възможно да се случат грешки. Ако това стане по време на развитието на яйцеклетката или сперматозоида, и бебето бъде заченато от такива изменени клетки, то ембрионът ще носи модифицирана генетична информация. При по-значителната част от хромозомни дисбаланси като тези бременността не се случва при наличие на такива първични гамети или резултатът е ранен спонтанен аборт. Ако в клетките на детето присъстват 3 броя хромозоми, вместо два (както е обичайно), това се нарича „тризомия“. Много малка част от тризомиите са съвместими с живота. Най-често срещаната и същевременно най-познатият хромозомен дисбаланс е тризомия 21, при която има наличие на три вместо на две 21-ви хромозоми в клетките. Болестта е известна като Синдром на Даун. Тризомия 18, известна още като Синром на Едуардс, е значително по-рядко срещано явление, а тризомия 13 – Синдром на Патау се случай, който се среща в още по-малко случаи. Изражението на тези тризомии, под формата на проявления на болестта, може да е много различно при засегнатите деца. Можете да разчитате на МЦ Св. Димитър за съвет или консултация относно рисковете при Вашата бременност, както и какво означава това именно за Вас и Вашето бебе още преди раждането. Какви видове диагностика на тези генетични аномалии съществуват и как се извършват? Най-общо, традиционните изследвания по време на бременността са два вида – неинвазивни и инвазивни. Неинвазивните изследвания включват ултразвукови прегледи и кръвни изследвания, познати като БХС. При тях не се извършват манипулации по тялото на бременната жена (освен вземането на кръв) и това ги прави по-щадящи и без риск от загуба на плода. Измерването на нухалната транслуценция например е едно от най-често прилаганите ултразвукови изследвания на плода, което се извършва през първия триместър (от 12-та до 14-та гестационна седмица). Тези предварителни неинвазивни методи могат да се използват за оценка на Вашия личен риск от тризомия 13, 18 или 21 в плода, но не поставят окончателна диагноза. Инвазивните методи представляват манипулация върху тялото на бъдещата майка. Пример за такъв метод е амниоцентезата (или пункция на плацентата). Тези методи позволяват да се вземат клетки от нероденото бебе и да се извърши хромозомен анализ. Анализират се броят, формата и структурата на хромозомите, в резултат на което може да се докаже или отхвърли определена аномалия, например тризомия 13, 18 или 21. При тези методи, обаче, рискът от спонтанен аборт в следствие на процедурата е приблизително 1.5%. PrenaTest©, като нов неинвазивен метод, предлага надеждна възможност за откриване на най-честите форми на тризомия – 13, 18 и 21, т.нар. стандартни тризомии в плода. За целта на изследването се взема венозна кръв от бременна жена, като тази процедура не крие риск за бременността. От юли 2013 нова характеристика на PrenaTest© е установяване на пола на бебето.