Диетология в Медицински център Св. Димитър

Диетология в Медицински център Св. Димитър е застъпена като част от общото здраве на организма и, в частност, този на бъдещите майки.

Диетологията е комплексна наука и изследва особеностите на организма като цяло. Именно затова специалистите тук подхождат с индивидуално отношение към всеки пациент и неговия специфичен начин на живот.