Дарина Стефанова – медицинска сестра

Дарина Стефанова е медицинска сестра в медицинските центрове, носещи името Свети Димитър.