Д-р Минна Лалова – интернист, акупунктура

Д-р Минна Лалова e интернист, специалист и в областта на акупунктурата и нетрадиционната медицина.